Učivo a domáce úlohy

Streda

13.06.2018 10:30
M/ Opakovanie učiva 3. ročníka       Kontrolná písomná práca SJ/ Opakovanie učiva       Cvičný diktát Č/ Mimočítanové čítanie      Scénka

Utorok

12.06.2018 09:23
SJ/ Rozprávanie, opakovanie učiva     U-str.116-117/ústne, str.118/1,3,4-ústne, cv.5-písomne, DÚ-cv.6-písomne M/Opakovanie /sčítanie, odčítanie, slovné úlohy, zátvorky/     Doplnkový PZ-str.48/1, str.49/1,3, str.50/1     Príklady so zátvorkami, slovné úlohy so zápisom...

Pondelok

11.06.2018 09:10
Č/ Mačky vo vreci     Čítanka-str.112-113,úlohy 1,2,3,4-ústne     Zopakuj si: PRANOSTIKA-str.45, RÝM-str.54, ROZPRÁVKA-str.60, POÉZIA, PrÓZA-str.110 M/ Opakovanie učiva /sčítanie, odčítanie,usporiadanie, porovnávanie čísel, premena jednotiek dĺžky/      Doplnkový...

Piatok

08.06.2018 08:52
VLA/ Slávne mestá II /Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica/          U-str.60-61 /prečítaj  a utvor pojmovú mapu o 1 z nich/          Krátke písomné opakovanie- "Ako vznikali mestá" SJ/ Opakovanie učiva / abeceda, slová s podobným...

Štvrtok

07.06.2018 11:01
PDA/ Prečo vtáky vedia lietať?         U-str.58-61-pojmová mapa M/ Opakovanie učiva      Doplnkový zošit-str.69/2,3,4, str.71/1, DÚ-str.70/1,2,4-povinná, 5-dobrovoľná     Zajtra si doneste aj pravítko! SJ/Opakovanie/2.časť/-vizitka,abeceda, delenie slov...

Streda

06.06.2018 09:10
SJ/ Opakovanie učiva /slovné druhy, slová s opačným významom/       U-str.111/6,7,8-ústne, cv.9,10-písomne M/ Opakovanie učiva     PZ-str.71/16    Doplnkový PZ-str.67/1,2,3, str.68/1,3 Č/ Mimočítankové čítanie

Utorok

05.06.2018 08:53
SJ/ Opakovanie učiva /1.časť/-slovné druhy       U-str.110/1,2,3,4,5 M/ Opakovanie učiva      PZ-str.71/14      Doplnkový PZ-str.64/1,3, str.65/1-povinná , 2-dobrovoľná DÚ      Malé zošity zostali v škole na kontrolu. Č/ Špinko a Špinka v...
<< 1 | 2 | 3