Pondelok

11.06.2018 09:10

Č/ Mačky vo vreci

    Čítanka-str.112-113,úlohy 1,2,3,4-ústne

    Zopakuj si: PRANOSTIKA-str.45, RÝM-str.54, ROZPRÁVKA-str.60, POÉZIA, PrÓZA-str.110

M/ Opakovanie učiva /sčítanie, odčítanie,usporiadanie, porovnávanie čísel, premena jednotiek dĺžky/

     Doplnkový PZ-str.31/3,4, 32/1,2,3,5,str.33/3, DÚ-str.36/2,3,4,5,6

SJ/ Opakovanie učiva /3.časť/

     U-str.114/5-písomne,cv.3,6-ústne, cv.9-písomne /5viet/