Streda

06.06.2018 09:10

SJ/ Opakovanie učiva /slovné druhy, slová s opačným významom/

      U-str.111/6,7,8-ústne, cv.9,10-písomne

M/ Opakovanie učiva

    PZ-str.71/16

   Doplnkový PZ-str.67/1,2,3, str.68/1,3

Č/ Mimočítankové čítanie