Informácie z RZ

Informácie z RZ 19.9.2017

 

 • triednym dôverníkom bol opätovne zvolený p. Bartko
 •  
 • možnosť poistiť žiaka v poisťovni Kooperatíva / na stratu vecí/ - 0,80 eur, prípadne násobky tejto sumy  
 •          T: do polovice októbra
 •  
 • uhradiť schválený príspevok rodičov na tento školský rok vo výške 20 eur / za 1. dieťa / T: do konca okt.
 •  
 • ráno sa otvára naša budova o 7:30-využiť rannú ŠKD v budove č.4
 •  
 • chodiť do školy včas, neprítomnosť žiaka oznámiť tr. učiteľke /stačí SMS/
 •  
 • poplatok za stravu uhrádzať tak, aby k 1. v nasledujúcom mesiaci bola zaplatená 
 •  
 • tlačivá - školský register  vrátiť obratom triednej učiteľke
 •  
 • konzultačné hodiny škol psychológa  : každý pondelok 13.30 - 15.30 /pre rodičov
 •  
 • sledovať pravidelne triednu web stránku, sú tam občas odkazy, ktoré sú akútne 
 •  
 •