Utorok

12.06.2018 09:23

SJ/ Rozprávanie, opakovanie učiva

    U-str.116-117/ústne, str.118/1,3,4-ústne, cv.5-písomne, DÚ-cv.6-písomne

M/Opakovanie /sčítanie, odčítanie, slovné úlohy, zátvorky/

    Doplnkový PZ-str.48/1, str.49/1,3, str.50/1

    Príklady so zátvorkami, slovné úlohy so zápisom /o x-viac, o x-menej, x-krát viac, x-krát menej/