Štvrtok

07.06.2018 11:01

PDA/ Prečo vtáky vedia lietať?

        U-str.58-61-pojmová mapa

M/ Opakovanie učiva

     Doplnkový zošit-str.69/2,3,4, str.71/1, DÚ-str.70/1,2,4-povinná, 5-dobrovoľná

    Zajtra si doneste aj pravítko!

SJ/Opakovanie/2.časť/-vizitka,abeceda, delenie slov na slabiky, slová s podobným významom/

   U-str.111/112/1,2