Učivo a domáce úlohy

Streda

14.02.2018 11:07
SJ/ Vybrané slová po "V" /vysoký, zvyk/       U-str.62/5,6,7      Putujeme za písmom-str.34-celá-DÚ M-g/Jednotky dĺžky /km/       Meranie dĺžky a šírky našej triedy/v dvojiciach/      DÚ-KOZMIX-Kilometre a metre      ...

Utorok

13.02.2018 11:45
SJ/ Vybrané slová po "V" /vy/   U-str.61/1,2-ústne,cv.3,4-písomne M-g/Jednotky dĺžky /mm,cm,cm,m/     PZ-str.28/celá, DÚ-naučiť sa premenu jednotiek z malého zošita! /1m=10dm, 1m=100cm,1m=1000mm/       Kto môže-donesie zajtra meter-stolársky, krajčírsky....alebo...

Pondelok

12.02.2018 09:05
Č/ Ľubomír Feldek     Čítanka-str.73 SJ/ Opis predmetu      U-str.60/7,8,9-ústne, cv.10-nakresliť      Samostatná práca-opíš 1 predmet v našej triede-pomôž si otázkami v cv.8 /písomne/, DÚ-opíš 1 predmet, ktorý máš doma M-g/ Jednotky dĺžky /mm,cm,dm/  ...

Piatok

09.02.2018 13:41
SJ/ Opis predmetu      U-str.59/1,2,3,4,5-ústne      Kontrolný diktát č.6 M/ Násobenie a delenie 1-5     Online...

Štvrtok

08.02.2018 10:57
SJ/ Vybrané slová po "S" -precvičovanie      Cvičný diktát- /DÚ-podľa počtu chýb utvoriť vety na problémové slová/     Putujeme za písmom-str.33/celá M/ Pravda-nepravda     PZ-str.16/celá     Opakovať násobilku a deliku 0-5! PDA/ Sila. Trenie  ...

Streda

07.02.2018 09:22
SJ/ Vybrané slová po "S"- upevňovanie       U-str.57/25a-SAMOSTATNÁ PRÁCA       Putujeme za písmom-str.32/celá Č/ Po stopách umenia      Čítanka-str.72, malé zošity zostali v škole na kontrolu M/ Násobilka a delilka č.5-upevňovanie    ...

Utorok

06.02.2018 09:01
SJ/Vybrané slová po S-upevňovanie    U-str.57/20-ústne, 21-písomne,22--ústne,23-písomne M/ Násobilka a delilka číslom 5    PZ-str.13-celá, str.14/0,5,10-malý zošit Č/ Kapitán Kukuk      Čítanka-str.69-71-2.časť

Pondelok

05.02.2018 10:47
Č/ Kapitán Kukuk-1.časť     Čítanka-str.68-69 /po ...obhliadnuť/-čítať plynulo s porozumením SJ/ Vybrané slová po S /sýkorka, syseľ, sychravý/     U-str.56/15-písomne,16-ústne, str.57/17-písomne,DÚ-cv.19-dokončiť M/ Násobilka a delilka číslom 5    Malý zošit-...

Streda

31.01.2018 10:15
SJ/ Vybrané slová po "S" /sypať, syčať, sykať/       U-str.55/10-ústne, str.56/11,12-ústne,13,14-písomne M/ Hodiny, minúty, sekundy     PZ-str.10/celá, str.8/36 -------------------------------------------------------------------------------- Na zajtra...

Utorok

30.01.2018 10:52
SJ/ Vybrané slová po "S" /sýty, sypať/    U-str.55/7,8-písomne,9-ústne /zošity zostali v škole na kontrolu/ M/ Násobilka a delilka 4      PZ-str.8/16,24 /malý zošit/ Č/ Vaňové moria     Čítanka-str.66-67, str.67/3-písomne  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>