Učivo a domáce úlohy

Utorok

20.03.2018 14:04
SJ/ Vybrané slová-opakovanie       U-str.70/6,8-ústne, cv.7,9-písomne /zošity zostali v škole na kontrolu/       Zajtra budeme písať KONTROLNÝ DIKTÁT /vybrané slová/ Č/ Kto do Veľkej noci...     Čítanka-str.84-čítať s porozumením M/ Násobilka a delika...

Pondelok

19.03.2018 11:15
Č/Strigônska oblievačka        Čítanka-str.81-83 SJL/ Opakovanie vybraných slov       U-str.69/1,3,4-ústne, cv.2-písomne, DÚ-4 vety M/ Finančná gramotnosť       "Múdro sporiť a rozumne míňať"-sprievodca výstavou

Štvrtok

15.03.2018 12:23
SJ/ Vybrané slová-opakovanie        Cvičný diktát-str.68 /DÚ-napíš vety na slová, v ktorých boli chyby/        Putujeme za písmom- str.34-35 M/ Násobilka a delika 7     PZ-str.28/7,28,35,42,49,56-ústne, 70-písomne,...

Streda

14.03.2018 12:00
SJ/ Vybrané slová-opakovanie       U-str.67/7-ústne, str. 68/8,9-samosatná práca, zajtra bude CVIĆNÝ DIKTÁT        Putujeme za písmom-str.38/len prvé 4 riadky M/ Násobilka a delilka číslom 7     PZ-str.27/celá Č/ Strigônska oblievačka-2.časť  ...

Utorok

13.03.2018 12:34
SJ/ Vybrané slová po z       U-str.67/4,5-písomne, DÚ-cv.6 M/ Násobilka a delilka číslom 7    PZ-str.26/celá Č/ Strigônska oblievačka-1.časť     Čítanka-str.81-82 /po zajačiky/, čítaj s porozumením a nakresli ilustráciu/ HUV/ Slávik...

Pondelok

12.03.2018 09:55
Č/Jar    Čítanka-str.80-prednes /nie spamäti/    Prepísať 3.slohu do zošita, nakresliť malú ilustráciu k básni. SJ/ Vybrané slová po "z" /jazyk/    U-str.66/1,2-ústne,3-písomne M/ Násobilka a delilka číslom 7     U-str.25/celá     Malý...

Piatok

09.03.2018 12:24
SJ/Rozprávanie príbehu podľa osnovy  U-str.65/1,2,3 M/ Čo sa môže stať? /isté, možné, nemožné/      PZ-str.23/celá, DÚ-str.24/5,6,7,8 VLA/ Prečo sa ľudia usadili na našom území     U-str.38-39      Prezentácia projektov:" Časová priamka...

Štvrtok

08.03.2018 12:33
SJ/Vybrané slová po "V"-upevňovanie     Tvorivé cvičenia, samostatná práca M/ Násobilka a delilka číslom 6     PZ-str.21, DÚ-str.22/celá PDA/ Prečo má bicykel pedále?     U-str.36-37

Streda

07.03.2018 11:47
SJ/ Vybrané slová po "V"      Kontrolný diktát č.7     Putujeme za písmom-str.37/celá Č/ Zátoka zátok     Čítanka-str.96, úlohy 1-4-ústne M/ Násobilka a delilka 6, príklady so zátvorkou     PZ-str.20/18-ústne, 24-písomne do malého zošita

Utorok

06.03.2018 12:38
SJ/ Vybrané slová po "V"-precvičovanie      Cvičný diktát- /DÚ-utvor vety na slová s chybou/      Putujeme za písmom-str.36/celá M/ Násobilka a delilka číslom 6      PZ-str.19/celá      Malý zošit-str.20/0 Č/ Krista...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>