Piatok

08.06.2018 08:52

VLA/ Slávne mestá II /Trenčín, Nitra, Martin, Banská Bystrica/

         U-str.60-61 /prečítaj  a utvor pojmovú mapu o 1 z nich/

         Krátke písomné opakovanie- "Ako vznikali mestá"

SJ/ Opakovanie učiva / abeceda, slová s podobným významom,vlastné podstatné mená, vybrané slová/

       U-str.112,113 /3,4-písomne,5,6,7-ústne, DÚ-str.114/4+ zopakuj si vybrané slová!

M/ Opakovanie učiva /geometria/

     Doplnkový PZ-str.73,74/celé