Utorok

05.06.2018 08:53

SJ/ Opakovanie učiva /1.časť/-slovné druhy

      U-str.110/1,2,3,4,5

M/ Opakovanie učiva

     PZ-str.71/14

     Doplnkový PZ-str.64/1,3, str.65/1-povinná , 2-dobrovoľná DÚ

     Malé zošity zostali v škole na kontrolu.

Č/ Špinko a Špinka v lese

---------------------------------------------------------

Prosím rodičov o vyplnenie tlačiva "Súhlas zákonného zástupcu"- nájdete ho v taške. Ďakujem. LH