29.5.2017

Skupina1

I LIKE FOOD-opakovanie slovnej zásoby

 

25.5.2017

Skupina 2

DÚ-str.44-čítať na známky, str.47-vypracovať

 

22.5.2017

Skupina1

DÚ-str.44-čítať na známky, str.47-vypracovať

 

11.5.2017

Skupina 2

42,43-robili sme na hodine ústne

DÚ-vedieť slovíčka z tých dvoch strán+str.71

 

24.4.2017

Skupina 1

HW: I can + slovíčka v zošite, /krátke vety/

 

20.4.2017

Skupina 2

Test-opakovanie

Skupina 1 bude písať test v pondelok.

 

3.4.2017

Skupina 1

Str.56-Easter bunny song

 

27.3.2017

Skupina 1 aj skupina 2

DÚ-41/C, opakovať slovnú zásobu TELO+ZVIERATÁ a spojenie I have got.

 

23.3.2017

Skupina 1 aj skupina 2

Okopírované materiály nosiť na hodiny angličtiny-najbližšie v pondelok.

 

20.3.2017

Skupina1

Str.69,40/A

Str.32-čítať na známku /tí, ktorí ešte nečítali/

Vo štvrtok /23.3./si donesú ANJ obidve skupiny.

 

16.3.2017

Skupina 2

DÚ:slovíčka-str.36, 38/5

13.3.2017

Skupina1

HW-36-slovíčka BODY

38,5-nakresliť, vyfarbiť,39-vypracovať

 

2.3.2017

Obidve skupiny

HW-čítať 32, vypracovať str.35 a 68

 

13.2.2017

Skupina1

DÚ-precvičiť spojenie I have got vo vetách.

Napr.: I have got a dog.

                        a cat...

31.1.2017

Skupina 2

Vypracovať PL-zopakovať na test stačí to, čo je v PL

 

30.1.2017

Skupina 1

Homework

Dokončiť PL  - zopakovať na test stačí to, čo je v PL.

 

26.1.2016

Skupina 2

OPAKOVANIE 2A,2B-s.16-27-slovná zásoba izby+rodina+oblečenie

Test bude o 2 týždne.

 

23.1.2017

Skupina 1

OPAKOVANIE 2A,2B-s.16-27- slovná zásoba izby+rodina+oblečenie

Test bude o 2 týždne.

 

19.1.017

Skupina 2

It´s cold. It´s hot. Put on. Take off.

Slovíčka Oblečenie.

HW - 66

 

9.1.2017

HW-str. 24-nové frázy /put on, take off, It´s cold. It´s hot./

DÚ-str.25,26+ slovná zásoba

 

15.12.2016

HW-str.22-23-slovíčka /Clothes/

Pesnička-str.60 plus CD

5.12.

HW-napíš 5 krátkych viet /členovia rodiny plus izby/

Napr. Dad is in the garden.Mum is in the kitchen.

Zošity dostali v utorok.

 

2.12.2016

HW- str.65-na budúcu hodinu skúšam slovíčka

2A-izby, rodina+ čítanie na známku-str.18

 

UČIVO:

28.11.2016

HW-str.19-vypracovať

Str.18-čítať /na známky bud.hodinu/

 

UČIVO:

10.11.2016

PU-str.16,17,19

V pondelok bude test z 1.lekcie.

 

UČIVO:

24.10.2016

DÚ 13/6, 15/C, slovná zásoba 1A,1B /Pracujte s CD, ktoré je k učebnici/.

 

UČIVO:

17.10.2016

DÚ-slovíčka-str.10

11-vypracovať

12-vedieť čítať príkazy

 

UČIVO:

3.10.2016

PU-str.5-6

Kartičky s farbami a čislami rozstrihať,kartičky s farbami aj vyfarbiť.

 

UČIVO:

12.9.2016

 Back to School-PL-str.5-DÚ-8 slov spoj s obrázkami

Zopakovať FARBY a ČÍSLA.

Streda- 25.5.2016

DÚ- oblečenie, telo

Doučiť sa slovnú zásobu.

Streda-18.5.2016

DÚ: Slovná zásoba - MY FACE

edu-semanova1.webnode.sk/prvacikovia/slovna-zasoba/telo/

Streda- 11.5.2016

DÚ:Slovná zásoba- TELO

Viac info:

edu-semanova1.webnode.sk/prvacikovia/slovna-zasoba/telo/

 

Pondelok- 14.3.2016

DÚ: vedieť použiť I can vo vete /5 viet/

I can swin

       play

       jump

       draw

       sing

Pondelok- 7.3.2016

DÚ: I like, I don´t like - vedieť použiť v krátkych vetách. Napr. I like sun. I don´t like spiders. 

A.S.

Pondelok-29.2.2016

WILD ANIMALS - precvičovanie slovnej zásoby

A.S.

Pondelok- 22 2.2016

FARM ANIMALS-precičovanie slovnej zásoby

Chválim za vedomosti všetkých, ktorí sa dnes prihlásili.

Na budúci pondelok sa na ústnu odpoveď pripravia: Erik, Tamarka, Timejka, Natálka Š, Saška, Jurko, Vladko, Aďko

 A.S

Streda - 20.1.2016

FARM ANIMALS- žiaci dostali pracovný list- nabudúce skúšam tých, ktorí dnes neodpovedali.

Nové učivo: WILD ANIMALS

A.S.