Učivo a domáce úlohy

Utorok

25.09.2018 11:52
SJ/ Opakovanie učiva 3.ročníka       Písomné opakovanie PDA/ Prečo je more slané?        U-str.12-13 M/ Poradie počtových operácií     PZ-str.14/2 /2 stĺpce/, str.13/5 /C/, DÚ-5 /B/-povinná, /C/-dobrovoľná     Zajtra bude písomné opakovanie...

Pondelok

24.09.2018 11:08
Č/Čo čítajú štvrtáci     Čítanka-str.11, úloha 1-ústne M/ Zátvorky      PZ-str.12/1,2,3-dokončiť za DÚ       Matematická rozcvička-násobenie č.8,9 VLA/ Súčasné územné členenie Slovenska        U-str.16/ vypísať a naučiť sa, kde leží 8...

Piatok

21.09.2018 10:41
SJL/ Opakovanie učiva 3.ročníka          U-str.7/cv.12          V utorok bude písomné opakovanie učiva 3.ročníka. VLA/ Opakovanie       U-str.13-práca v dvojiciach       Časová priamka-str.14,15 M/ Poradie počtových...

Štvrtok

20.09.2018 10:27
SJ/ Opakovanie učiva      U-str.7,8 a,b-samostatná práca      DÚ-str.7/cv.11-písomne /do 3 stĺpcov/ M/ Poradie počtových operácií     PZ-str.10/2,3, str.11/4     Matematická rozcvička-násobenie 6,7 /zajtra bude delilka 6,7/ PDA/ Opakovanie  ...

Streda

19.09.2018 11:12
SJ/ Opakovanie učiva 3.ročníka      U-str.6/a,b-písomne M/ Opakovanie učiva /poradie počtových operácií/      Matematická rozcvička-delilka 2,3,4,5     PZ-str.10/1    Zopakuj si násobilku a delilku 6,7!

Utorok

18.09.2018 12:00
SJ/ Opakovanie učiva        U-str. 6- Medveď hnedý, cv.1-ústne,2,4,5-písomne M/ Opakovanie učiva      Matematická rozcvička na násobenie 2,3,4,5 /zajtra bude na delenie/      PZ-str.9/9, 10-dobrovoľná DÚ PDA/ Opakovanie        ...

Pondelok

17.09.2018 12:24
Č/ Prečo je knižka hranatá     Čítanka-str.6-7 M/ Opakovanie učiva 3.ročníka       PZ-str.8/celá, str.9/7,8       DÚ- Zopakuj si násobilku a delilku 2,3,4,5 ! Napíš 10 príkladov do zošita! VLA/ Opakovanie učiva          U-str.12-práca...

PRÁZDNINY

01.07.2018 13:40
Počas prázdnin nemáme žiadne domáce úlohy. Dobre si oddýchnite, športujte, užívajte si slniečka a svojich najbližších... Ešte raz všetkým prajem krásne prázdniny! :) P.uč. Lydka  

Piatok

15.06.2018 10:12
VLA/ Hrady a zámky        U-str.66-67        Povesti o hradoch -"Stolček"-str.68-69 SJ/ Opakovanie učiva        Vyhodnotenie kontrolného diktátu        Vyhodnotenie záverečnej kontrolnej práce      ...

Štvrtok

14.06.2018 10:38
M/ Opakovanie učiva     Vyhodnotenie záverečnej písomnej práce SJ/ Opakovanie učiva        Polročné písomné opakovanie        Kontrolný diktát PDA/ Plazy       U-str.62-64-pojmová mapa      Prírodovedu si doneste v...
<< 1 | 2 | 3 >>