KOZMIX-vzdelávací portál - INFORMATIKA-3.ročník

kamos.kozmix.sk  

Kód úlohy1 /Zásady používania počítača/ : XWSM5
Kód úlohy2 /Počítačové hry/: ZJZJO
Kód úlohy3 /Počítač, notebook, tablet/ OCJKS
Kód úlohy4 /Prvé počítače /JHTDC
Kód úlohy5 / Informácie/ 3AY5O /O ako Oto/
Kód úlohy6/ Vyhľadávanie informácií/ HNQ47
Kód úlohy7/Abeceda internetu /OGEJM
Kód úlohy 8/Klávesnica /F7OOP/ O ako Oto
Začíname písať 
Abeceda počítačových programov
Okno programu
 
 

Detské weby:

pastelka.sk

Pre potešenie i poučenie:

www-en.toupty.com/