Utorok

13.06.2017 10:23

SJ/ Píšeme listy

    Vyhodnetenie Diktátu č.9

    U-str.104/7-ústne

    Viem písať-str.29 /Q,q/-po Aquapark

Č/ Neposedná Li

     Čítanka- str.110/ čítať a nakresliť ilustráciu

M/ Písomné počtanie

    U-str.76/1,3 /riešime do PZ- str.67/

    PZ-str.55/3, 56/3,5,4-dokončiť za DÚ