Utorok

06.06.2017 11:07

M-g/ Mnohouholníky, meranie dĺžok

       PZ-str.13/celá, str.14/1,2

       Malý zošit- samostatná práca /zošity zostali v škole/

SJ/ Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety

     U-str.99/12,13,14-ústne, Lienka 3-písomne

     Viem písať-str.27/Ď,ď/-po Maďarsko, DÚ-dokončiť stranu

Č/ Papier znesie všetko, O lietajúcom papieri

     Čítanka- str.102-103

      Vedieť, čo sú noviny a časopis.