Utorok- 8.11.2011

08.11.2011 17:32

SJL/  Hláska a písmeno l,L - slabiky, slová, vety

        Šlabikár- str. 41/ celá

        Písanka- str. 27/3,5  DÚ-cv.4 / 4 slová/

PDA/  Zvieratá v lese na jeseň

          Živočíchy- PZ/ str.12,13