Utorok- 22.11.2011

22.11.2011 16:02

SJL/   Hláska a písmeno j,J- slabiky, slová, vety

         Šlabikár- str. 47/4

         Písanka- str. 4/ celá, DÚ- 3 riadky

PDA/   Denný poriadok žiaka - dni v týždni

          PZ- str. 15