Utorok- 18.10. 2011

18.10.2011 14:15

SJL/ Hláska a písmeno m,M

       Šlabikár- str. 37 /prvá polovica/

       Písanka- str. 16 /celá/ DÚ- posledné 2 riadky

 M/  Číslica 2

      PZ- str. 27 /celá/

 P/  Počasie a hry detí

      PZ- str. 6,7