Utorok- 13.12.2011

13.12.2011 16:06

SJL/  Hláska a písmeno u, U- slabiky, slová, vety

        Šlabikár- str. 53/ čítať okrem cv. 3

        Písanka- str. 16/ dokončiť, str.17/ cv. 3, DÚ- 2 riadky/Julo, moju/

PDA/ Vianoce

        Doučiť sa spamäti básničky zo slovníčka.