Utorok- 10.1.2012

10.01.2012 17:47

SJL/  Hláska a písmeno N,n

         Šlabikár- str. 59/ celá

         Písanka- str. 3/ cv. 5, str.4/ cv.1, DÚ- str. 4/ cv.2

PDA/  Voda pre rastliny a človeka

         - do malého zošita do 5 veľkých kvapiek nakresliť 5 situácií, kde sa stretávame s vodou