Štvrtok- 27.10.2011

27.10.2011 17:44

SJL/ Hláska a písmeno e, E, slabika me, Me

       Šlabikár- str. 39/ celá

       Písanka- str. 22/celá, / DÚ-  posledné 3 riadky/

M/  Číslica 4, plus, mínus

      PZ- str. 33/ celá, DÚ- 33/5