Učivo- DÚ

26.10.2011 17:12

SJL/ Hláska a písmeno e, E

       Písanka- str. 21/ celá

       Šlabikár- str. 39/ okrem cv. 3/- precvičovanie

M/  Číslica 4, plus, mínus

      PZ- str. 32- celá, / v malom zošite 2 riadky číslica 4/