Učivo- DÚ

25.10.2011 15:35

SJL/ Hláska a písmeno e, E

       Šlabikár- str. 39 / okrem cv. 3/

       Písanka- str. 20 / veľké písané E/, DÚ- posledné 3 riadky

P/   Ovocie a zelenina

       PZ- str. 10,11