Učivo- DÚ

24.10.2011 16:10

SJL/ Hláska a písmeno e,E

       Šlabikár- str. 38

       Písanka- str. 20 /len malé písané e,é/

M/  Číslica 4

      PZ- str. 31- celá / DÚ- 2 riadky číslce 4 na papier/