Učivo- DÚ

20.10.2011 14:35

SJL/ Hláska a písmeno m,M, slabiky ma, má, Ma, Má

       Šlabikár- str. 37/celá

       Písanka- str. 18- celá, DÚ- str. 19/ prvé 2 riadky (slabiky)

M/   Číslica 3

      PZ- str. 29/celá, DÚ v malom zošite 2 riadky číslica 3, jeden riadok znamienko =

P/   Na poli- poľné plodiny / cukrová repa, zemiaky, kukurica, slnečnica/

       PZ- str. 8,9