Učivo- DÚ

19.10.2011 16:40

M/    Číslica 2

        PZ- str. 28 /celá/

        DÚ- v malom zošite 2 riadky číslica 2, jeden riadok znamienko +

SJL/  Hláska a písmeno m, M

        Šlabikár- str. 37 / čítať celú, okrem dolnej tabuľky/

        Písanka- str. 17 /DÚ- 17/ cv. 6/