Učivo- DÚ

18.10.2011 14:30

SJL/ Hláska a písmeno m, M

       Šlabikár- str. 37/ prvá časť

       Písanka- str. 16/ celá, DÚ- posledné 2 riadky

  M/  Číslica 2

        PZ- str. 27

  P/   Počasie a hry detí

        PZ- str. 6,7