Štvrtok

15.06.2017 11:21

SJ/ Opakovanie učiva

     U-str.109/14-písomne, DÚ-109/Slniečko

     Viem písať-str.3/celá

M/ Písomné počítanie    

     PZ-str.58/1, 2-dokonnčiť za DÚ