Štvrtok

08.06.2017 11:51

M-g/ Stavby z kociek

      PZ-str.14/3,4, str.15/celá, str.16/1,2, DÚ-3,4

SJ/ Vety-opakovanie

     U-str.100/1-5-ústne, 101/6-8-ústne, cv.9-samostatná práca/písomne/

PVO/ Cestovateľská správa o živočíchoch

         PU-str.72

         Životné prostredie rastlín

         PU-str.73/1, str.74/3

Č/ Farebný svet

    Čítanka-str.108,109