Štvrtok

04.10.2018 11:01

SJ/ Tvorenie slov predponami

      U-str.10/7-písomne, str.11/11a,b-písomne, DÚ-cv.12

M-g/ Opakovanie

        PZ-str.2/2,3, str.3/4,5,6

PDA/Prečo sa skaly lámu?

       U-str.14-15, DÚ-vedieť vymenovať vrstvy Zeme,vysvetliť, čo je zvetrávanie hornín a čo je to pôda.