Štvrtok

27.09.2018 10:56

SJ/ Tvorenie slov predponami

     U-str.8/1-písomne, str.9/2,3-ústne, DÚ-cv.4-písomne

      Cvičný diktát /v podelok bude KONTROLNÝ DIKTÁT

M/ Poradie počtových operácií a zátvorky

     U-str.13/6, str.14/7-samostatná práca /malé zošity zostali v škole/

     Vyhodnotenie písomného opakovania

PDA/ Prečo sa skaly lámu?

      U-str.14-prečítať, nakresliť