Štvrtok- 24.11.2011

24.11.2011 14:20

SJL/  Hláska a písmeno o, O - vyvodenie

        Šlabikár- str. 48/ 1, 2

        Písanka- str. 5/ posledná veta, str. 6/ malé písané o