Štvrtok- 22.12.2011

22.12.2011 16:35

SJL/  Hláska a písmeno n, N

        Šlabikár- str. 58/ celá

        Písanka 3- str. 2/ veľké písané N, slabiky s N      

        - do Písanky 2 /na prázdnu stranu vzadu/ odpísať slabiky z čítacej karty 2 - len prvý riadok/