Štvrtok- 15.12.2011

15.12.2011 16:22

SJL/  Hláska a písmeno v, V- vyvodenie

        Šlabikár- str. 54,55

        Písanka- str. 18/ malé písané v, /DÚ- 2 riadky/

M/    Číslica 9- nácvik písania

        PZ- str. 59/ celá