Štvrtok- 10.11.2011

10.11.2011 16:16

SJL/ Hláska a písmeno i,I - vyvodenie

        Písanka- str. 28/ malé písané i,í

        Šlabikár- str. 42/ z Hry na detektíva len slabiky

        Zábavný šlabikár- Písmenko I       

www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema09/index.html

M/    Číslica 6, sčítanie, odčítanie

        PZ- str. 39/celá

        /DÚ- v malom zošite 2 riadky čísla 6 a nakresliť 6 rovkakých vecí/

PDA/   Zvieratá v lese na jeseň

          - do malého zošita nakresliť 1 zviera z PZ- str. 12-13  a porozprávať o ňom