Streda- 9.11.2011

09.11.2011 14:58

SJL/ Hláska , písmeno l,L - slabiky, slová, vety /upevňovanie/

       Šlabikár- str. 40,41/ opakovanie

       Písanka- str. 27/6

        4 riadky v školskom "krasopise" / e,E,l,L/

M/  Číslica 6 - nácvik

      PZ- str. 38/ 1,2,3, DÚ- str. 38/4