Streda- 21.12.2011

21.12.2011 15:39

SJL/   Hláska a písmeno n, N- vyvodenie

         Zábavný Šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema14/index.html

         Písanka č. 3- str. 2/ malé písané n, slabiky s malým n

M/     Sčítanie, odčítanie v obore 0-9

        - zábavné úlohy a hry