Streda- 2.11.2011

02.11.2011 21:34

SJL/ Hláska a písmeno L,l - vyvodenie

       Šlabikár- str. 40/ len písmená, slabiky a slová po ilustráciu

        Písanka- str. 23/3,4,6 / DÚ- cv.5/

M/   Číslica 5

      PZ- str. 34/ celá