Streda- 14.12.2011

14.12.2011 16:00

SJL/ Hláska a písmeno u, U- precvičovanie

       Šlabikár- str.53/ celá

       Písanka- str. 17/ celá

 M/  Číslica 9

       Str. 58/ celá