Pondelok

19.06.2017 10:20

M/ Písomné počítanie

    PZ-str.59/celá

SJ/ Záverečné opakovanie-písomná práca

      Záverečný diktát

      SJ-str.108/9-prečítať