Pondelok

12.06.2017 10:21

SJ/ Vety-opakovanie

      Diktát č.9-str.107

       Viem písať-str.28/celá /g/-kto nestihol, dopísať za DÚ

M/ Písomné počítanie

     PZ-str.63/1, str.55/1,2,4,5,6, DÚ-str.56/1,2

PVO/ Životné prostredie rastlín

        PU-str.74/4, 75/celá

        Životné prejavy rastlín-str.76/celá