Pondelok

01.10.2018 12:27

SJ/ Kontrolný diktát č.1

M/ Projekt- Môj svet v číslach

     U-str.15-dokončiť- zajtra bude GEOMETRIA!!!

VLA/Náš samosprávny kraj-Košický kraj

       Košice-pamiatky, okresy samosprávneho kraja