Pondelok- 9.1.2012

09.01.2012 16:31

SJL/ Hláska a písmeno n,N

       Šlabikár- str.59/ Ujo Milan

       Písanka- str. 3/ cv. 4,  /DÚ- 3 riadky: Mona, Milan, Nela/

M/  Číslica 9- sčítanie, odčítanie

      PZ- str. 62/ celá