Pondelok- 7.11.2011

07.11.2011 16:00

SJL/ Hláska a písmeno l,L

       Písanka- str. 26/ slabiky, / DÚ- posledné 3 riadky/

       Šlabikár- str. 41/ okrem cv. 3/

M/   Číslica 5, sčítanie, odčítanie

       PZ- str. 36/ dokončiť, str. 37/ celá