Pondelok- 28.11.2011

28.11.2011 16:21

SJL/ Hláska a písmeno o, O - Zábavný Šlabikár

       Šlabikár- str. 49/ celá

       Písanka- str. 8/ celá, DÚ v malom zošite SJ- 3 riadky/ oj, Oj, ol, Ol, om, Om/

M/   Číslica 7- porovnávanie

       PZ- str. 48/ celá