Pondelok- 21.11.2011

21.11.2011 15:01

SJL/ Hláska a písmeno j,J - slabiky, slová, vety

       Šlabikár- str. 47/ vety hore po čiaru

       Písanka 2/ str.2- celá /veľké písané J/, str. 3/ celá, DÚ- 3 riadky

M/   Číslica 0 - porovnávanie, sčítanie, odčítanie

       PZ- str. 44/ celá, str. 45/1