Pondelok- 19.12.2011

19.12.2011 19:02

SJL/  Hláska a písmeno v, V

        Šlabikár- str. 57/ SOVA

        Písanka- str. 20/ slabiky vi, vu, va, ve, vo, ov

M/    Číslica 9- sčítanie, odčítanie, porovnávanie

        PZ- str. 61