Pondelok- 14.11.2011

14.11.2011 16:34

SJL/ Hláska a písmeno i,I - slabiky, slová, vety

       Šlabikár- str. 43/ celá

       Písanka- str. 29/ cv. 5,6,7, str. 30/ celá /posledné 3 riadky za DÚ/

M/  Číslica 6 - rozklad, sčítanie, odčítanie

       Písali sme samostatnú prácu na sčítanie a odčítanie v obore do 6.

       DÚ- PZ str. 41/ pr.1