Piatok

09.06.2017 10:24

M/ Písomné počítanie

    PZ-str.54/celá, str.55/1,2, str.63/2,4,6-DÚ

SJ/ Adresa

     U-str.102/1,2-ústne, cv.3-písomne, Lienka 1-písomne, DÚ-napíš správne svoju adresu

     Viem písať-str.27/celá /e/