Piatok- 25.11.2011

25.11.2011 15:15

SJL/  Hláska a písmeno o, O - slová vety

        Šlabikár- str. 48/ Hra na detektíva, str. 49/ čítať prvú polovicu textu

        Písanka- str. 6/ veľké písané O, str. 7/ celá, /DÚ- 3 riadky/

M/    Číslica 7, sčítanie a odčítanie v obore do 7

        PZ- str. 47/ celá

        - do malého zošita napísať 2 riadky: číselný rad 0 až 7, číselný rad 7 až 0