Piatok- 18.11.2011

18.11.2011 15:04

SJL/  Hláska a písmeno j,J - vyvodenie

        Šlabikár- str. 46/ celá

        Písanka 2 - malé písané j, /DÚ- 2 riadky/

        Zelené karičky dostrihať a v pondelok doniesť.

M/    Číslica 0 - sčítanie, odčítanie

        PZ- str. 43/ celá